PEDOT/PSS(Poly(3,4-EthyleneDiOxyThiophene/Poly(4-StyreneSulfonate)が水に分散された導電性ポリマー素材です。

PEDOT/PSS (Poly(3,4-EthyleneDiOxyThiophene/Poly(4-StyreneSulfonate)) là vật liệu polyme dẫn điện phân tán trong nước.

PEDOT/PSS hữu cơ dẫn điện cao
導電性ポリマーとは、電気伝導性を持つ高分子化合物です。
透明電極用途や帯電防止用途として、タッチパネル、コンデンサー、有機ELデバイスなどの
身近な電子機器に数多く利用されています。

Polyme dẫn điện là hợp chất polyme có tính dẫn điện.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử quen thuộc như bảng cảm ứng, tụ điện và thiết bị EL hữu cơ làm điện cực trong suốt và các ứng dụng chống tĩnh điện.
耐熱性200℃
Khả năng chịu nhiệt 200℃
優れた安定性
ổn định tuyệt vời
透明電極
điện cực trong suốt
帯電防止
chống tĩnh điện

無機導電材料では成し得ない新しい用途活用が可能
Có thể áp dụng các ứng dụng mới mà vật liệu dẫn điện vô cơ không thể đạt được

軽量化や生態親和性、薄型化が可能な特徴があり、あらゆるデバイスにウエアラブル/ポータブル性を持たすことができます。
Nó có các đặc điểm là nhẹ, thân thiện với môi trường và mỏng, đồng thời có thể đeo/di động cho bất kỳ thiết bị nào.

 

Application

  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ向けに使用可能です。
  • コーティングを目的としたインク設計に幅広く適応可能です。
  • 各種高分子材料、1液系のコーティング材料等に適量混合することで導電性を付与できます。
  • グラビア印刷をはじめインクジェット印刷など低粘度インクからスクリーン印刷に至るまで幅広い粘度域で各社塗布方式に使用可能です。

 

  • Có thể được sử dụng cho các tụ điện điện phân nhôm lai polyme dẫn điện

  • Độ dẫn điện có thể được truyền đạt bằng cách trộn một lượng thích hợp với các vật liệu polyme khác nhau, vật liệu phủ một chất lỏng, v.v.
  • Nó có thể được sử dụng cho các phương pháp phủ khác nhau trong phạm vi độ nhớt rộng, từ mực có độ nhớt thấp như in ống đồng đến in phun đến in lụa.

【Catalog Download】PEDOT/PSS