PEDOT/PSS is a conductive polymer material dispersed in water

PEDOT/PSS ialah bahan polimer konduktif yang tersebar di dalam air.

PEDOT/PSS Polimer konduktif
Conductive polymers are polymer compounds with electrical conductivity.
It is used in various electronic devices such as touch panels, capacitors, and OLED devices for transparent electrode applications and antistatic applications.


Polimer konduktif ialah sebatian polimer dengan kekonduksian elektrik.
Ia digunakan secara meluas dalam peranti elektronik biasa seperti panel sentuh, kapasitor, dan peranti EL organik sebagai elektrod telus dan aplikasi antistatik.
Heat resistance 200°C
Rintangan haba 200 ℃
Excellent stability
Kestabilan yang sangat baik
Transparent Electrodes
Elektrod telus
Anti-Static
Antistatik

New use applications are possible which cannot be achieved with inorganic conductive materials.
They can be lightweight, ecofriendly and thin, making any device wearable/portable.

 

Aplikasi baharu yang tidak boleh dicapai dengan bahan konduktif tak organik adalah mungkin
Ia mempunyai ciri-ciri ringan, mesra alam dan nipis, serta boleh dipakai/mudah alih ke mana-mana peranti.

Application

  • Boleh digunakan untuk kapasitor elektrolitik aluminium hibrid polimer konduktif.
  • Ia boleh disesuaikan secara meluas kepada reka bentuk dakwat untuk pelbagai lapisan.
  • Sifat konduktif boleh ditambah dengan mencampurkan jumlah yang sesuai dengan pelbagai bahan polimer, bahan salutan satu komponen, dsb.
  • Ia boleh digunakan dalam pelbagai kelikatan daripada dakwat kelikatan rendah seperti percetakan gravure dan pencetakan inkjet kepada percetakan skrin, dan dalam pelbagai kaedah salutan.
  • Available for conductive polymer hybrid aluminium electrolytic capacitors.
  • It can be widely adapted to ink design for various coatings.
  • Conductive properties can be added by mixing appropriate amounts with various polymer materials, one-component coating materials, etc.
  • It can be used in a wide range of viscosities from low viscosity inks such as gravure printing and inkjet printing to screen printing, and in various coating methods.

【Catalog Download】PEDOT/PSS

Contact @ Malaysia
Matsuo Sangyo (Malaysia) Sdn. Bhd.
Suite W403, West Wing, Wisma Consplant 1, No. 2, Jalan SS16/4, Subang Jaya 47500 Selangor, Malaysia
TEL: +60-3-5621-0498   FAX: +60-3-5621-0499

 

Pautan berkaitan (bahasa Jepun)

▷ プラスチックの常識を変えた 導電性ポリマー 『PEDOT/PSS』とは