Guangzhou Matsuo-Horsense Trading Co., Ltd.

Address #2101, Building A3, Times E-PARK, Hanxi Commercial Center, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou City, China
TEL 86-20-8415-5586
FAX 86-20-8415-5596
President Baixin Liu
Date of establishment November 2007