Chongqing Matsuo-Horsense Trading Co., Ltd.

Address No.904, China Resources Block A, No.51, Xiejiawan main street, Jiulongpo District, Chongqing City, China
TEL 86-23-6807-7961
FAX 86-23-6807-7962
President Baixin Liu
Date of establishment March 2009